سه شنبه, 11 آبان 1395 ساعت 07:45

گسترش نفوذ شیعیان در کوبای کمونیست

سال ها پیش که به کوبا یک سفر کاری داشتیم، با مسلمانان این کشور دیدار کردیم. هم با اهل سنت و هم با شیعیان کوبا که اکثر آنها بومی بودند.

منتشرشده در کمونیست