طی سا‌لهای اخیر عربستان رقابت برای افزایش نفوذ در منطقه را به ایران باخته است.
کارشناس وزارت امور دینی اندونزی با بیان اینکه همیشه تلاش های وهابیت به سود آنها نیست، گفت: اخیرا در یکی از مناطق اندونزی نزدیک ۹ هزار فرد تحصیل کرده درباره افکار وهابیت تحقیق کردند و شیعه شدند و در همان منطقه شاهد زندگی مسالمت آمیز شیعه و سنی هستیم.
شارحان صحيح مسلم اين روايت را در بابى آورده اند كه عنوان آن «باب فى تسوية القبور» مى باشد و اين نشانه آن است كه مفسران حديث در طول زمان آن را به معنى مسطح كردن قبر معنا كرده اند.
عضویت مجدد عربستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان کشوری که بیش از 1500 کودک و 7000 هزار زن و مرد یمنی را قتل عام کرده است، نشان دهنده آن است حقوق ملت ها در این سازمان محلی از اعراب ندارد.
خلبان سعودی در هنگام بلند شدن "جنگنده تورنادو" میخواست صندلی اش را بالاتر ببرد که به اشتباه اجکت کرد