دوشنبه, 28 فروردين 1396 ساعت 07:09

جایگاه جن در فرقه حلقه

طاهری جن ها را به دو بخش تقسیم کرده است که بخشی از آنها در چرخه طبیعت قرار دارند و بخشی از آنها در راستای کیفیت بخشی به زندگی انسان خلق شده اند.

منتشرشده در عرفان حلقه
سه شنبه, 11 آبان 1395 ساعت 07:26

وضعیت طاهرى سرکرده فرقه عرفان حلقه

محمدعلى طاهرى سرکرده فرقه ضاله عرفان حلقه متولد ۱۳۳۵، در اواخر دهه چهل، پس از گذراندن دوره ابتدایى به همراه خانواده از کرمانشاه به تهران عزیمت کرد. او که در دوران تحصیل چندان موفق نبود؛ حتى دوره‌ متوسطه را هم نتوانست تکمیل کند و دیپلم بگیرد.

منتشرشده در عرفان حلقه