پنج شنبه, 20 آبان 1395 ساعت 09:11

فرادرمانی به کمک عابر بانک!!

 

استیصال مدعیان فرادرمانی امروز به جایی رسیده که برای پیدا کردن مرید متوسل دستگاه های عابر بانک شده اند.

منتشرشده در عرفان حلقه