ملت ایران با پیروزی در انقلاب سال 57 دستهای دولت های غربی آمریکا ، انگلیس و عامل اصلیشان یعنی رژیم پهلوی را که به دزدی از منابع ملی ایران و نفوذشان در ایران بودند را قطع نمودند از این رو استکبارجهانی به دنبال راهی برای ضربه زدن به انقلاب نوپای ایران اسلامی شد.