تخست وزیر ترکیه با اشاره به اینکه آنکارا به دنبال بهبود مناسبات خود با کشورهای منطقه است گفت: آرامش ترکیه به اوضاع سوریه و عراق بستگی دارد.

منتشرشده در داعش

ارتش ترکیه «جبهه النصره» و گروه «احرار الشام» را در یک اردوگاه مرزی به تسلیحات مجهز کرد.

منتشرشده در احرار الشام