" هدف ما تلاش برای تامین حقوق مذهبی و قومی قوم بلوچ و اهل سنت سیستان و بلوچستان است" عبدالمالک ریگی معدوم با تمسک به این دروغ تفرقه انگیز، بصورت رسمی آغاز فعالیت گروه تروریستی جندالشيطان را که پشتیبانی فکری، اطلاعاتی و نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و حمایت مالی رژیم آل سعود شکل گرفته بود، اعلام نمود.