گروهک تروریستی جیش العدل ، تندروی سلفی‌مذهبی به شمار می آیند که مبارزات مسلحانه ای را علیه نظام جمهوری اسلامی انجام می دهند.