گروهک تروریستی یک تشکل شبه نظامی تروریستی – وهابی تندرویی است که پس از اضمحلال گروهک جندالله(جند الشیطان) بوجود آمد.
گروهک تروریستی جیش العدل ، تندروی سلفی‌مذهبی به شمار می آیند که مبارزات مسلحانه ای را علیه نظام جمهوری اسلامی انجام می دهند.