ارتش ترکیه «جبهه النصره» و گروه «احرار الشام» را در یک اردوگاه مرزی به تسلیحات مجهز کرد.